Novinky

Generální finanční ředitelství zrušilo výběrové řízení na portál MOJE daně ...více


Termín pro přiznání daně z příjmů se blíží ...více


Výjezdy pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí v roce 2019 ...více


Informace k tiskopisu Potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění ...více


Územní pracoviště v Hořicích se stalo nejvstřícnějším finančním úřadem ...více


GFŘ se neztotožňuje s publikovanými závěry kontroly NKÚ zaměřené na správu daně z příjmů právnických osob ...více


Lidé nebyli na EET a kontrolní hlášení připravení. Chci zlepšit naši pověst, říká nová šéfka Finanční správy ...více


Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u dopravy osob lanovými dráhami od 1. 2. 2019 ...více


Výpadek datových služeb na finančních úřadech ...více


Telefonická a datová nedostupnost lokalit Územních pracovišť v Otrokovicích, Uherském Brodě, Kroměříži a Hodoníně ...více


Finanční správa zveřejnila interaktivní formuláře pro podání daně z příjmů ...více


Oprava telefonní ústředny v Ústí nad Labem ...více


18.1.2019

Pokyn GFŘ D-40

Pokyn GFŘ D-40 ...více


Nedostupnost telefonních linek na Územním pracovišti v Kladně ...více


Posledním dnem pro podání přiznání k dani silniční za rok 2018 je 31. leden 2019 ...více


15. ledna 2019 budou územní pracoviště v Plzni a Plzeň – sever v odpoledních hodinách uzavřena ...více


10.1.2019

Pokyn GFŘ D-39

Pokyn GFŘ D-39 ...více


Čtvrtek 31. ledna je posledním dnem pro podání daňového přiznání ...více


Uplatňování vybraných ustanovení zákona o DPH po 1. 1. 2019 ...více


Upozornění na aplikaci 10% sazby daně z přidané hodnoty u hromadné pravidelné přepravy osob ...více

Odborné vedení účetnictví

  • komplexní služby
  • individuální přístup
  • daňové poradenství

 

Novinky

Generální finanční ředitelství zrušilo výběrové řízení na portál MOJE daně ...více

Termín pro přiznání daně z příjmů se blíží ...více

Zobrazit archiv