Učetnictví

Vedení účetnictví Praha

Naše společnost nabízí profesionální vedení účetnictví malým, středním i velkým firmám. Klademe maximální důraz na zájmy našich klientů a zároveň pracujeme v souladu se zákonem o účetnictví, se všemi účetními standardy a dalšími navazujícími předpisy.

Svým klientům poskytujeme individuální přístup a v průběhu práce je vždy informujeme o stavu jejich účetnictví. V našem týmu zaměstnáváme pouze odborníky v daném oboru, účastníme se pravidelně školení a sledujeme nejnovější změny a novinky ve všech příslušných oblastech. Obrátit se na nás můžete z celé České republiky.

Vedení učetnictví naší firmou představuje:

 • zpracování daňových přiznání
 • kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • pravidelné reporty o stavu závazků a pohledávek
 • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • vystavování platebních příkazů v elektronické podobě
 • sestavení roční účetní závěrky včetně výkazů a zákonné přílohy
 • pravidelné zasílání přehledů hospodaření (výsledovka, rozvaha, cash flow)
 • a řadu dalších úkonů podle individuálních požadavků a přání klienta

 

Daňová evidence

Daňovou evidenci uvítají především osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), jímž nabízíme komplexní služby zpracování a vedení daňové evidence podle platných právních předpisů s důrazem na jejich ekonomické zájmy.

Vedení daňové evidence představuje:

 

Odborné vedení účetnictví

 • komplexní služby
 • individuální přístup
 • daňové poradenství

 

Novinky

Závazné posouzení určení sazby DPH, osvobození od daně s nárokem na odpočet daně nebo použití režimu přenesení daňové… ...více

Upozornění na technické problémy portálu MOJE daně u kontrolních hlášení ...více

Zobrazit archiv